Hizmetlerimiz / Teknik Danışmanlık

Çevre Danışmanlığı

1- Çevre Danışmanlığı Hizmetlerimiz;

• Çevre Mevzuatı Açısından Periyodik Yasal Uygunluk Denetimlerinin Yapılması,

• Çevre Performans Raporlarının hazırlanması,

• Atık Minimizasyonu çalışmalarının planlanması,

• Çevresel izleme ve ölçme parametrelerinin belirlenmesi ve takibi,

• Yasal beyanların yapılması,

• Atık planlarının hazırlaması,

• Çevre Bilinci, Çevre Mevzuatı, atık yönetimi, eğitimlerinin verilmesi,

• Çevresel Kazalarına Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlaması,

• Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması,

2- Çevre Görevlisi Uzmanlarımızın Hizmetleri;

• Çevre Mevzuatı Açısından Uygunluk Denetimlerinin Yapılması

• Çevresel Kazalarına Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlaması

• Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması

• Çevre Görevlisi Görevlendirilmesi (sanayi Kuruluşları, hastaneler, Organize sanayi bölgeleri, Oteller… vb)

• Geçici Faaliyet Belgesi için ön Hazırlıkların tamamlanması ve ilgili başvuruların yapılması

• Çevre İzinlerinin Alınması ve Takibi (Emisyon, Atık Su Deşarjı, Gürültü, Tehlikeli Madde Deşarjı)

• Çevre Lisanslarının Alınması ve Takibi

Geri Kazanım (Tehlikeli Atık, Tehlikesiz Atık, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Atık Pil Ve Akümülatör, Ömrünü Tamamlamış Lastik, Ambalaj Atığı )

Bertaraf

Tehlikeli Atık Ara Depolama

İşleme (Tıbbi Atık, Ömrünü Tamamlamış Araç, Tanker Temizleme, Hurda Metal, Atık Kabul Tesisi)

Arındırma

3- Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması

4- Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

5- Çevre İzni – Lisansı Alınması ve Çevre İzin Belgesi Danışmanlığı

Başvuru Formu

Teklif almak için lütfen arayın veya tıklayınız...