Hizmetlerimiz / Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

İş Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

• Yıllık Eğitim Planı

• Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

• İlkyardım Eğitimlerinin Takibi

• Yıllık İş Güvenliği Çalışma Planı

• Risk Değerlendirilmesi

• Acil Durum Planı, Ekip Oluşturulması ve Tatbikat

• Çalışanlara Yönelik Kişisel Koruyucu Donanım

• İşyeri Ortam Ölçümlerinin Planlanması ve Takibi

• Elektrik, Topraklama, Ölçüm ve Kontrollerinin Takibi

• Basınçlı kap ve kaldırma araçlarının teknik kontrollerinin takip edilmesi

• İş Güvenliği Kurulunun Kurulması ve Eğitim

• İşyeri İç Yönetmeliğinin Hazırlanması ve Bilgilendirme

• İşyerinde Saha denetimi ve Kontrollerinin yapılması

• Yasal Mevzuatların Takip Edilmesi

• İşyeri İş İzin Sisteminin oluşturulması

• Çalışma talimatları ve Prosedürlerin oluşturulması

• Çalışan Özlük Dosyalarının Düzenlenmesi

• İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Takibi

• Yıllık Değerlendirme Raporu

Başvuru Formu

Teklif almak için lütfen arayın veya tıklayınız...