Hizmetlerimiz / Kontrol ve Ölçüm

KONTROL VE ÖLÇÜM

1- İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümleri

Çalışma Ortamında Yapılan Ölçümler;

• Ortam Toz Ölçümü ( PM1, PM2.5, PM5, PM10)

• Solunabilir Toplam Toz Ölçümü

• Ortam Gürültü Ölçümü

• Ortam Titreşim Ölçümü

• Ortam Kimyasal Ölçümü

• Ortam Aydınlatma Ölçümü

• Termal Konfor Ölçümü

• Ortam VOC Ölçümleri

• Benzen Ölçümü

• Ksilen Ölçümü

• Formaldehit Ölçümü

• Toluen Ölçümü

• Amonyak Ölçümü (NH2)

• Hidrojen Sülfür Ölçümü (H2S)

• Azotoksitler Ölçümü (NOx)

• Oksijen Ölçümü (O2)

• Karbonmonoksit Ölçümü (CO)

• Kükürtdioksit Ölçümü (SO2)

• Sülfirikasit Ölçümü (H2SO4)

Kişisel Maruziyet Ölçümleri (İşçi Sağlığı Ölçümleri)

• İş Hijyeni Ölçümleri

• Gürültü Maruziyeti Ölçümü

• Titreşim Maruziyeti Ölçümü

• Gaz Maruziyeti Ölçümü

• Toz Maruziyeti Ölçümü

• VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü

2- Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller – Basınçlı Kaplar

• Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü

• Kazan Dairesi Periyodik Kontrolü

• Buharlı Pişirme Kazanları Periyodik Kontrolü

• Hidrofor Tankı Periyodik Kontrolü

• Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü

• Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü

• Hava Tankı Periyodik Kontrolü

• Genleşme Tankları Periyodik Kontrolü

• Otoklav Periyodik Kontrolü

Periyodik Test ve Kontroller – Kaldırma Ekipmanları

• Kaldırma Ekipmanları Periyodik Kontrolü

• Platform Periyodik Kontrolü

• Lift Periyodik Kontrolü

• Forklift Periyodik Kontrolü

• İş Makinaları Muayeneleri Periyodik Kontrolü

• Caraskal Periyodik Kontrolü

• Trifor Periyodik Kontrolü

• Vinç Periyodik Kontrolü

• Transpalet Periyodik Kontrolü

• Mobil Vinç Periyodik Kontrolü

• Kule Vinç Periyodik Kontrolü

• Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü

• Halat/Sapan Periyodik Kontrolü

Periyodik Test ve Kontroller – Elektrik ve Topraklama

• Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü

• Aydınlatma Tesisatı Periyodik Kontrolü

• Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrolü

• Kuvvetli Akım Tesisatı Periyodik Kontrolü

• Patlayıcı Ortam Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü

• Paratoner Tesisatı Periyodik Kontrolü

• Pano ve İşletme Topraklaması Periyodik Kontrolü

Başvuru Formu

Teklif almak için lütfen arayın veya tıklayınız...