Hizmetlerimiz / Kontrol ve Ölçüm

KONTROL VE ÖLÇÜM

1- İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümleri

Çalışma Ortamında Yapılan Ölçümler;

• Ortam Toz Ölçümü ( PM1, PM2.5, PM5, PM10)

• Solunabilir Toplam Toz Ölçümü

• Ortam Gürültü Ölçümü

• Ortam Titreşim Ölçümü

• Ortam Kimyasal Ölçümü

• Ortam Aydınlatma Ölçümü

• Termal Konfor Ölçümü

• Ortam VOC Ölçümleri

• Benzen Ölçümü

• Ksilen Ölçümü

• Formaldehit Ölçümü

• Toluen Ölçümü

• Amonyak Ölçümü (NH2)

• Hidrojen Sülfür Ölçümü (H2S)

• Azotoksitler Ölçümü (NOx)

• Oksijen Ölçümü (O2)

• Karbonmonoksit Ölçümü (CO)

• Kükürtdioksit Ölçümü (SO2)

• Sülfirikasit Ölçümü (H2SO4)

Kişisel Maruziyet Ölçümleri (İşçi Sağlığı Ölçümleri)

• İş Hijyeni Ölçümleri

• Gürültü Maruziyeti Ölçümü

• Titreşim Maruziyeti Ölçümü

• Gaz Maruziyeti Ölçümü

• Toz Maruziyeti Ölçümü

• VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü

Başvuru Formu

Teklif almak için lütfen arayın veya tıklayınız...