Hizmetlerimiz / Teknik Danışmanlık

TMGD HİZMETLERİMİZ

1- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

2013 yılında yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında, Tehlikeli Madde Lojistiği ile ilgili Gönderen, Paketleyen, Dolduran, Yükleyen, Boşaltan vb. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelere Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etme veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanından hizmet alma zorunluluğu getirilmiştir.

2- ADR Eğitim

• ADR 1.3.2.1 Genel Bilinçlendirme Eğitimi (Farkındalık Eğitimi)

• 1.3.2.2 Göreve Özgü Eğitim

• 1.3.2.3 Emniyet Eğitimi

• 1.10.2.2 Güvenlik Farkındalık Eğitimi

• ADR 8.2.3 SRC5 Belgesine Sahip Olan Sürücülerin Dışında Karayolunda Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yer Alan Kişilerin Eğitimi

3- Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net 50 ve üstü miktarlarda işlem yapan; Dolduran, Paketleyen, Yükleyen, Gönderen, Alıcı, Boşaltan, Taşımacı, Tank Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

Sınıf 1( Patlayıcı Maddeler), Sınıf 6 ve Sınıf 7 (Radyoaktif Maddeler) kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

4- ADR Belgelendirme Hizmeti

• ADR Araç Onay Sertifikası (T9)

T9 Belgesi (ADR Araç Uygunluk Belgesi), aracın veya ekipmanın Tehlikeli Madde Taşımaya uygunluğunun doğrulandığı ve yetkili makamlarca düzenlenen belgedir.

• ADR Portatif Tank Tasarım Onay Sertifikası

• ADR Tankları Tip Onay Sertifikası

• ADR Ambalaj Onay Sertifikası

5- Yazılım Desteği

Dokümantasyon uygulamalarını kolaylaştırmak, otomatik kontrol mekanizmaları oluşturmak adına Tehlikeli Maddeler uygulama ve veri tabanı hizmetleri, bilgi işlem analiz ve danışmanlığı vermekteyiz. Tehlikeli maddelerin tüm taşıma modları (Hava, Kara, Deniz ve Demiryolu) için hazırlanmış programları kullanarak operasyonlarınızın Tehlikeli Kimyasal Lojistiğine uygun bir şekilde işlemesi uygun olacaktır.

Başvuru Formu

Teklif almak için lütfen arayın veya tıklayınız...